Begrippen: content, cultureel erfgoed en metadata

Van Erfgoedthesaurus

Ga naar: navigatie, zoeken

In dit document wordt het begrip “content” gebruikt als het tastbare of abstracte, dat wordt verbonden aan termen uit de Erfgoedthesaurus. Het begrip is een containerterm voor een informatie-item, die kan zijn:

  • een object, bijvoorbeeld “Het Paleis op de Dam”, stoel, tafel, kasteel
  • een actor of organisme, bijvoorbeeld: architect, schilder, boom, taxus
  • een persoon of organisatie, bijvoorbeeld: “Jacob van Campen”, “Stadsbestuur Amsterdam”
  • een toponiem, bijvoorbeeld: “Amsterdam”, “Het IJ”
  • een begrip, bijvoorbeeld restauratie, opgraving
  • een drager, bijvoorbeeld een foto of een boek


Het cultureel erfgoedveld werkt met wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Het kennisgebied waaronder cultureel erfgoed valt, is breed en heeft connecties met veel andere deelgebieden. Het varieert van een 18e-eeuws kopje uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum tot het beschrijven van een Cadillac Sedan DeVille, bouwjaar 1977 van een van de leden van de Stichting Mobiel Erfgoed. De RCE houdt zich primair bezig met dit kennisveld, maar zoekt ook aansluiting en samenwerking met andere kennisdomeinen. Er zijn afspraken met Beeld en Geluid en Naturalis, waardoor erfgoed, audiovisuele collecties en biologische en geografische collecties verbonden raken.


Wanneer we praten over het beschrijven van content hebben we het over metadata. Er zijn vier soorten metadata te onderscheiden:

  • beschrijvende metadata: nodig voor het identificeren en vinden van content
  • structurele metadata: deze leggen de relatie vast tussen individuele content die gezamenlijk een eenheid vormen
  • technische metadata: informatie over de vervaardiging van content
  • administratieve metadata: deze richten zich op beheer en management van content


 Alle vier soorten worden in de verbindingslaag toegepast om bronnen in de verbindingslaag te koppelen, te verbeelden en te verklaren. 


Persoonlijke instellingen

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי