Toegepaste technieken

Van Erfgoedthesaurus

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

[bewerken]  Introductie

In dit hoofdstuk wordt besproken: de webgebaseerde (RNA) architectuur die is gebruikt voor de Referentienetwerk Erfgoed, de inrichting van deze omgeving op basis van RNA toolset 5.0 en de presentatievormen en gereedschappen die gebruikt worden.

[bewerken] RNA Architectuur

In de Referentienetwerk Erfgoed omgeving wordt gebruik gemaakt van de Referentie Netwerk Architectuur (RNA) van Trezorix. Deze RNA is een webgebaseerde architectuur die is gericht op het inrichten en onderhouden van thesauri , het gemakkelijk kunnen koppelen van kennisbronnen op het web, en het op gemakkelijke en eenduidige manier vindbaar maken van alle verschillende soorten content in die bronnen.

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, worden er drie lagen onderscheiden:

Image:ET_RNA_structuur.jpg
Figuur 4: Structuur Referentienetwerk

 

 • Datalaag, aan de onderkant bevindt zich een datalaag. Hierin bevinden zich de bronnen: databases, file systemen, webpagina's, enzovoort. Deze bronnen zijn bereikbaar via het internet. Deze laag vertegenwoordigt het aanbod van informatie.
 • Applicatielaag, aan de bovenkant bevindt zich een laag met applicaties, die gebruik willen maken van het informatieaanbod uit de onderste laag. In deze applicatielaag wordt de vraag bepaald.
 • Referentielaag, in de tussenliggende laag bevindt zich een netwerk van referenties. Deze referentielaag dient als een soort makelaar tussen de vraag- en de aanbodzijde, door ontsluitingsfunctionaliteit te koppelen aan een gedetailleerd overzicht van de beschikbare data.

 

De voor vindbaarheid belangrijke data uit de bronnen, wordt als metadata-records via connectoren naar de referentielaag gebracht. Deze metadata-records worden vanwege hun herkomst ook wel bronrecords genoemd. Ze worden gekoppeld aan thesaurusstructuren, die als het ware de landkaart vormen van het kennisdomein waaraan het netwerk gerelateerd is.

 

Applicaties raadplegen via Application Programmers Interfaces (API's) het Referentienetwerk om heel gericht informatie uit de bronnen te kunnen halen. De referentielaag plus de interfaces die er zijn voor communicatie en uitwisseling met beide andere lagen noemen we een RNA-omgeving.  

[bewerken] Inrichting van Referentienetwerk

Het Referentienetwerk Erfgoed is ingericht op basis van de huidige RNA Toolset 5.0 . Deze toolset is een set hulpmiddelen om de RNA-omgeving te beheren.

Bij het ontwikkelen van het Referentienetwerk wordt gebruik gemaakt van de OTAP-methode , een methodiek die wordt gebruikt in de ICT. In het Referentienetwerk is deze als volgt ingericht:

 • Ontwikkelomgeving voor lijsten, de zandbak
 • Test- en Acceptatieomgeving voor software
 • Productieomgeving voor lijsten en software

De hoofdwoorden in de naam geven de fases aan die onder andere in de software- en lijstenontwikkeling doorlopen worden.

Op basis van het modelleren wordt/is het Referentienetwerk gestructureerd in een aantal mappen:

[bewerken] Presentatievormen

Al hoewel de Erfgoedthesaurus vooral bedoeld is om als half fabricaat te worden gebruikt d.m.v. API’s en/of RDF triple store is er voor het presenteren van de Erfgoedthesaurus en zijn mogelijkheden een aantal gebruikersschermen ingericht:

 • De RCE wil de erfgoedzorg beter laten functioneren en erfgoedkennis breed verbinden. Daartoe heeft de RCE het initiatief genomen tot de erfgoedsuite eerst en vooral bedoeld kleine en middelgrote erfgoedinstellingen.
 • Archeologie in de gemeente fungeert als pilot voor de in te richten archeologische zoekvoorziening. Ervaringen met deze pilot worden verwerkt in de ontwikkeling van de definitieve omgeving, waarin het archeologisch basisregister is gekoppeld aan de 80.000 archeologische onderzoeken
 • Molens in beeld  is een pilot ingericht om ervaring op te doen met de bewerking van brongegevens en thesauri in een online omgeving. Uit een overzicht van rijksmonumentale molens kan geselecteerd worden op type, bouwjaar, functie en onderdelen. Achter wachtwoord kunnen genodigden object beschrijvingen aanpassen, en werken aan trefwoordlijsten (hiërarchie, beschrijving, synonymie, aanhangen van beeldmateriaal).
 • Referentie netwerk erfgoed is een viewer op de erfgoedthesaurus waarin zowel zandbak als productie- omgeving getoond wordt en ook de content van de erfgoedsuite partners wordt gepresenteerd. Tevens is een voorziening ingericht om te annoteren: aanhangen geeltjes.

[bewerken] Gereedschappen

Voor het beheer en gebruik van het Referentienetwerk is een edit omgeving ingericht op de RNA omgeving . In aanvulling daarop laat de RCE enkele gereedschappen ontwikkelen:

 • Web api (JSON api voor generieke ontsluiting)
 • SPRQL endpoint (idem) • Datatypering (zodat getallen, coordinaten, jaartallen semantisch georganiseerd kunnen worden)
 • Validering (zodat overschreven eerdere aanpassingen kunnen worden teruggehaald)
 • In samenspraak met Instituut voor Beeld en Geluid wordt verder nagedacht over gereedschap en worden testen uitgevoerd op de alignment tool Amalgame

Persoonlijke instellingen

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי