Werkprocessen en afspraken

Van Erfgoedthesaurus

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

[bewerken] Introductie

In dit hoofdstuk worden de werkprocessen en afspraken over de inrichting van het Referentienetwerk en het inregelen van nieuwe Erfgoedpartners in de Erfgoedsuite beschreven.

[bewerken] Indeling Erfgoedthesaurus

Binnen ET-facet wordt door het cluster op twee niveau's verder ingedeeld voorstel is om dit voor het facet objecten te doen op basis van de indeling gebruikt in Nomenclature 3.0 for Museum Cataloging. Uitzondering is Bouwwerken die reeds is ingedeeld t/m vierde niveau op basis van termenlijst objecten MIP/MSP, versie 4.0 en op gebied van de molens door de molendeskundigen. De vraag is of we dit zo laten of deze gedeeltelijk aanpassen aan de hoofdindeling van het Nomenclature.

[bewerken] Implementeren van RDF-notaties

Nieuwe item types en predicates worden vastgelegd door het Cluster Erfgoedthesaurus in het CH-medata schema en door Trezorix geplaatst in de map “System” in de Referentienetwerk Erfgoed.

[bewerken] Verwerken van termenlijsten

Het ontwikkelen van de Erfgoedthesaurus gebeurt vooral door het koppelen van lijsten aan de Erfgoedthesaurus.

Deze lijsten komen uit:

  • eigen analoge en digitale bronnen, bijvoorbeeld Bouwtermen in Nederland (Haslinghuis), MIP/MSP woordenlijst over bouwtypes en functies en dergelijke of
  • worden aangeleverd door derden, bijvoorbeeld “Lijst van Stuwen en sluizen” door Historische Stuwen en Sluizen Nederland. Het verwerken van lijsten wordt gedaan door de beheerder van de Referentienetwerk Erfgoed.

De stappen zijn:

  • het wegen van lijsten, aan de hand van een scoringslijst . Bepaald wordt de waarde van de lijst en prioritering van de lijsten die nog moeten worden opgenomen in de Erfgoedthesaurus voorverwerken van lijsten, in een Excel-import bestand het omzetten van dit bestand naar een RNA import-tabel, dit gebeurt via de tool: ‘Thesaurus converter’
  • het inrichten van een mappen-structuur, en een hiërarchie waarin de lijst in Erfgoedthesaurus wordt gezet het importeren van RNA import-tabel in deze structuur, dit gebeurt via het de tool: ‘Gereedschapmanager’
  • het controleren en eventueel aanpassen van de geïmporteerde lijst, bijvoorbeeld juiste plaats zetten van gegevens of aanvullen van termen (concepten) met predicates

Bij het verwerken van lijsten in de Erfgoedthesaurus geleverd door Erfgoedsuite partners wordt voorlopig niet verder hierarchisch ingedeeld. Een lijst wordt rechtstreek gehangen aan het eerste of tweede niveau.

Bij het corrigeren en redigeren van termen of lijsten worden nu twee methoden beproefd:
een viewer op het Referentienetwerk waar d.m.v. geeltjes commentaar wordt gegeven op gebruik van thesaurustermen en
de toepassing die in de Molenwidget is gebruikt, waarbij direct in de thesaurus structuur door molendeskundigen termen gewijzigd kunnen worden, maar ook worden toegevoegd.

[bewerken] Inregelen van nieuwe erfgoedpartners

Nieuwe klanten voor de Erfgoedsuite kunnen zich aanmelden via het intakeformulier op de website Erfgoedsuite.nl.

Het werkproces dat hieruit volgt, staat in het stroomdiagram “Erfgoedsuite” beschreven.Persoonlijke instellingen

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי